Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Tôi vẫn có thể sử dụng các tấm canvas đã cũ chứ?

Các tấm canvas có dầu có xu hướng khô và cứng theo thời gian. Tuy nhiên, điều này không làm cho chúng hoàn toàn không sử dụng được. Bạn có thể vẽ trên những tấm canvas đã cũ, nhưng thường thì việc kéo căng chúng sẽ khó hơn. Bạn có thể làm chậm quá trình lão hóa bằng cách cuộn tấm bạt lên để cất giữ và dựng thẳng vào tường. Đừng bao giờ cất chúng để nằm trên mặt đất hoặc trên bàn.

Trở lại danh sách câu hỏi

1
Bạn cần hỗ trợ ?