Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Chính xác thì những tấm vải được sản xuất như thế nào?

Claessens chăm chút kỹ lưỡng nhất trong việc sản xuất những tấm canvas với dầu của mình. Sử dụng keo tổng hợp thay vì keo da động vật (hide glue) vì chúng không sợ độ ẩm. Chúng tôi đã không sử dụng chì trắng trong nhiều năm, theo luật pháp của Bỉ và Châu Âu. Bản thân lớp phủ đã bao gồm sơn dầu, dầu lanh làm chất kết dính và phấn, màu trắng kẽm hoặc trắng titan làm nền và thuốc màu.

Trở lại danh sách câu hỏi

1
Bạn cần hỗ trợ ?