Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Làm thế nào tôi có thể tránh được sự đổi màu vàng?

Mặt trước của các tấm canvas có dầu đôi khi có thể bị ngả màu vàng. Điều này là do dầu hạt lanh khi không có đủ ánh sáng ban ngày xung quanh. Điều này cũng có thể xảy ra khi một tấm canvas được đặt trước tấm canvas khác trong một khoảng thời gian dài. Sự đổi màu này là một hiện tượng tự nhiên và sẽ nhanh chóng biến mất khi đưa tấm canvas tiếp xúc với ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời.

Trở lại danh sách câu hỏi

1
Bạn cần hỗ trợ ?