Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Các biến thể

Phạm vi rộng

Vải canvas của nghệ sĩ có nhiều biến thể khác nhau. Kết cấu của vải dệt có thể đa dạng từ rất thô đến rất mịn. Các phương pháp xử lý riêng sẽ tạo ra các loại vải riêng. Phạm vi sản phẩm do Claessens sản xuất hiện gồm có nhiều hơn 25 tấm canvas.

Đây là các lựa chọn:
  • no. 66: oil canvas, thấm hút 0%, chỉ thích hợp cho sơn dầu
  • no. 166: universal canvas, thấm hút 50%, thích hợp cho dầu, sơn acrylic và tempera
  • no. 266: absorbent canvas, thấm hút 100%, chỉ thích hợp cho màu nước
  • no. 13DPS: oil canvas, với 4 lớp sơn lót và sau đó là lớp phủ
  • no. 12TS & 2TS: tấm canvas cotton có thể tô màu trên mặt sau để tạo hiệu ứng vải lanh. Mặt trước coi như là một tấm oil canvas hoặc universal canvas
  • no. 103 & 101: synthetic canvas (visco và polyester) không được xử lý trước với keo. Người ta chỉ lót 1 lớp lót universal primer.
1
Bạn cần hỗ trợ ?