Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Cách tốt nhất để cất giữ một tấm canvas đã căng là gì?

Dựa tấm canvas đã căng ở tư thế thẳng đứng vào tường. Không tựa những tấm canvas nhỏ hơn vào những tấm canvas lớn hơn vì điều này có thể làm vải bị móp. Cách tốt nhất là cất giữ các tấm canvas đã căng theo cùng kích thước, mặt đối mặt, lưng đối lưng.

Trở lại danh sách câu hỏi

1
Bạn cần hỗ trợ ?