Subnavigation

Các loại Canvas

 
 

Tôi có thể dùng nước để căng một tấm vải chùng không?

Không làm điều này dưới mọi hình thức vì nó có hại cho bức tranh. Khi canvas bị chùng, bạn có thể dễ dàng sửa nó bằng cách điều chỉnh các nêm ở các góc. Nếu không hiệu quả, bạn có thể gỡ canvas xuống và căng lại theo các bước vẽ. Không dùng nước vì nước chỉ làm vải căng tạm thời, sau khi khô sẽ lại chùng xuống.

Trở lại danh sách câu hỏi

1
Bạn cần hỗ trợ ?