Subnavigation

Công ty của chúng tôi

 
 

Công ty của chúng tôi

Xem video công ty của chúng tôi bên dưới.

Quá trình sản xuất từ ​​xưa đến nay

Cho đến cuối những năm 1970, chúng tôi vẫn đang tự dệt một phần vải lanh / bông trên những chiếc máy chẳng hạn như khung dệt rộng 6 mét này.

Trước khi ra đời kỹ thuật sơn lót bằng máy, tất cả các tấm bạt đều được chuẩn bị bằng tay.

 

1
Bạn cần hỗ trợ ?